Partners in Opleiden

Sinds begin 2015 is het PiO niet meer actief. In de regio wordt wel nog op verschillende andere manieren overleg gevoerd tussen zorgorganisaties en onderwijs.